Terug naar projecten

NOG-groep

Doelstelling

www.noggroep.nl

Het NOG stelt zich ten doel om de voordelen van kennisdeling, knowhow, maatwerkscholing en bundeling van kwaliteitborgingsystemen ten goede te laten komen aan de opdrachtgever.

De NOG bedrijven beschikken over methoden, materialen, middelen en mensen met kennis voor het plegen van Resultaatgericht Vastgoedonderhoud.

De 12 bedrijven zijn één waar het gaat over landelijke dekking tegen een marktconforme prijs. Gebruik maken van een lokaal gevestigd NOG-lidbedrijf levert u als opdrachtgever logistieke voordelen.

U behoud als opdrachtgever uw vaste eigen aanspreekpunt bij uw leverancier, echter werkzaamheden worden door lokale lidbedrijven uitgevoerd.

De voordelen voortkomend uit het in gezamenlijkheid inkopen komen te goede aan de opdrachtgever.

Kernwaarden:

- Wij bieden landelijke dekking tegen marktconforme prijzen
- Wij staan voor ons technisch vakmanschap
- Wij hanteren vergelijkbare werkwijzen
- Wij zij als lidbedrijven zeer loyaal naar elkaar en diens opdrachtgevers
- Wij hebben vertrouwen in elkaar.