Terug naar projecten

ISO 9001:2008 en VCA**

/useruploads/files/iso-cert.pdfISO 9001:2008 en VCA**  gecertificeerd
Veiligheid boven alles
 
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Mulder Schilders is al ruim 15 jaar in bezit van zowel het ISO 9001:2008 als het VCA** certificaat.
Het ISO-certificaat geeft zekerheid over de kwaliteit van het productieproces.
Het VCA-certificaat betekent dat wordt voldaan aan eisen omtrent veiligheid, arbeidsomstandigheden (arbo) en milieu.

ISO-certificaat: Het ISO 90012008 certificaat verplicht Mulder Schilders tot het afleggen van verantwoording voor het totale productieproces en de interne procedures. ISO richt zich specifiek op doelstellingen met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Mulder Schilders wordt bijgestaan door een extern bureau en voert een verantwoord milieubeleid.

VCA-certificaat:  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een uitgebreid programma waarmee worden getoetst op het VGM-beheersysteem. Het VCA-certificaat wordt door steeds meer opdrachtgevers verplicht gesteld. Het VCA-certificaat verplicht Mulder Schilders tot het structureel beheersen van de veiligheid en verkleint de kans op ongevallen en verzuim. Dit komt de kwaliteit van het werk ten goede. Alle mensen van Mulder Schilders krijgen voorlichtingsbijeenkomsten en volgen cursussen op het gebied van veiligheid. Gewerkt wordt met goedgekeurd gereedschap en klimmaterieel.

U kunt een PDF downloaden van zowel het ISO 9001:2008 als dat van het VCA** certificaat.

ISO-certificaat
VCA-certificaat