Terug naar projecten

beoordelingscijfer OnderhoudNL Garantie

Ons klant tevredenheidscijfer was voor 2014 is een 9,0 maar we deden het in 2015 nog beter en scoorden een 9,4. Hiermee zijn wij enorm tevreden en hopen voor 2016 op meer beoordelingen en minimaal hetzelfde cijfer.
Voor klanten kan een beoordeling ook leuke gevolgen opleveren met geld retouracties van 100 of zelfs 1000 euro. voor meer info zie ook www.onderhoudnlgarantie.nl of bel met Mulder Schilders